0102. HUKUM MENELAN AIR MANI / SPERMA

PERTANYAAN :
السلام عليكم.. sebelumnya mohon maaf mungkin karena agak pornografi, tapi hukum itu jelas jadi harus dijelaskan juga. Pertanyaan inbox dari salah seorang cewek : bagaimana hukum menelan air mani ??? Saya tidak bisa menajawab jadi dilempar kesini, lanjut….pencerahan. [Cikong Mesigit].
JAWABAN :
Waalaikumsalam wr wb. Hukumnya Khilaf, pendapat yang mashur TIDAK HALAL menelan sperma / mani.
(فرع)هل يحل اكل المنى الطاهر فيه وجهان الصحيح المشهور أنه لا يحل لانه مستخبث قال الله تعالي (ويحرم عليهم الخبائث) والثانى يجوز وهو قول الشيخ أبي زيد المروزى لانه طاهر لا ضرر فيه
(CABANG) : “Bolehkah menelan mani yang suci? Ada 2 pendapat, dan yang benar dan masyhur bahwasanya itu tidak halal karena mustakhbats (menjijikkan) seperti Firman Allah SWT  : [ Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. QS. 7:157 ]. Sedang menurut AsSyaikh Abi Zaid alMarwazy menghukumi boleh karena mani adalah barang suci dan tidak ada DHOROR (bahaya) di dalamnya”. (Al-Majmu’ alaa Syarh Almuhadzzab II/556).
Pada kitab At-TaQriirootus Sadiidah karya Sayyid hasan alkaaf hal 128 dijelaskan ada 3 pendapat hukum mani (hukmul maniyyi fiihi tsalaatsatu aQwaal) :
1. maniyyu jamii’il hayawaanaati Thoohirun illamaniyyal kalbi walkhinziiri wa far’i ahadihimaa.. wahuwa Qoulul imami an-Nawawiy.. wahuwal mu’tamadu..
2. maniyyul aadamiyyi Thoohirun wa maniyyu ghoirihi najisun …. wahuwa Qoulul imaami arRoofi’iy.
3. maniyyul aadamiyyi wa maniyyu kulli hayawaanin ma-kuulin Thoohirun … wa maniyyu ghoiril ma-kuuli najisun.
Ta’riifu annajaasati lughotan : ” kullu mustaQdzarin”, sedangkan wa syar’an bil haddi : ” kullumustaQdzarin yamna’u shihhatash Sholaati haitsu laa murokhkhisho”. Ta’riifuhuu bil ‘addi [ adat, menurut watak normal manusia ] :” kullun min jamii’i maa yu’addu mustaQdzaron ‘indal ‘aadati.. wahiya 1. albaulu 2. alghooithu 3. addamu 4. alQoi-u 5. alwadiyu 6. almadziyyu 7. alkhomru 8.annabiidzu 9.kullu muskirin maa-i’in 10.alkalbu 11. alkhinziiru 12. far’u ahadi kalbi awil khinziiri 13. almaitatu 14. sya’ru almaitati 15. ‘azhmu almaitati 16. labanu maa la yu-kalu lahmuhu 16. sya’ru ghoiril ma-kuuli idza infashola fii chaali chayatihi 17. almaa-u as-saa-ilu idzaa khoroja minal ma’iddati..

Dari semua uraian di atas dipastikan bahwa air mani manusia itu suci dan tidak termasuk dalam kategori najis baik menurut definisi syara’ ataupun menurut perhitungan benda-benda yang dinilai najis oleh ketentuan fiqih, namun air mani itu dinilai dari dzatnya memang suci.  [Masaji Antoro, Neil Elmuna].

Pos terkait