0238. HUKUM PESUGIHAN ATAU NYUPANG

PERTANYAAN :
Bolehkah melakukan pesugihan atau nyupang ? [Galih Narendra].
JAWABAN :
Pesugihan dengan cara bersekutu dengan syetan seperti ngepet, nernak thuyul, ngipri, masit, minalti dll adalah haram. Lihat Al-Fiqh alaa Madzaahib al-Arba’ah V/225 :
ما يقع باستخدام الشياطين بضرب من التقرب إليهم والإتصال بهم وساخدامهم وتسخيرهم في قضاء المصالح أو إقاع الضرر والأذى بالخلق أو الإتيان بأخبارهم الماضية عن طريق اتصاله بالقرين . وهذا أشد انواع السحر وأخطره : قال تعالى : { ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر } وكلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى

Apa yang terjadi dengan mengambil khadam syetan dengan cara melakukan pendekatan padanya, melakukan pesambungan dengannya agar dapat menjadikannya khadam dan memerintahkannya untuk memenuhi aneka kebutuhan atau mendatangkan bahaya dan menyakiti makhluk lain atu mendatangkan berita-berita tempoe doeloe dengan cara menyambung dengan jin qarin, ini bagian lebih beratnya bentuk dan lebih beratnya sihir, Allah Ta’aala berfiraman “hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)” (QS.2 ayat 102). Dan bila orang yang melakukan sihir dikatakan paling kufur, paling keji, paling sangat dalam menentang Allah, rasulNya serta hamba-hambaNya yang shalih maka perbuatannya juga paling kuat dikatakatan dalam kekufuran, kekejian dan penentangan. [Masaji Antoro].

Pos terkait