0274. Qodho Puasa Untuk Mayit Al-Marhum Atau Al-Marhumah

PERTANYAAN :
Adakah niat khusus meng-qodho puasa yang diperuntukan bagi orang tua kita yang telah meninggal ? [Syah Az].
JAWABAN :
Menurut pendapat yang paling shahih (paling benar) bila seseorang mengakhirkan qadha puasa ramadhan hingga datangnya ramadhan yang lain (berikutnya) sementara terdapat kesempatan baginya sebelumnya mengqadhanya, kemudian ia meninggal maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan dua Mud, satu mud akibat pengganti puasa yang diqadha, satu mud sebab pengakhiran qadha. Bila walinya berpuasa qadha untuknya maka hanya diwajibkan satu mud sebab pengakhiran qadha, sedang menurut muqabil ashah (bandingan pendapat yang paling shahih diatas) : Cukup baginya satu mud. Saluran Mud bentuk fidyah ini pada fakir miskin bukan golongan yang berhak menerima zakat yang lainnya. Lihat As-Siraaj al-Wahhaaj I/145 :
و الأصح أنه لو أخر القضاء مع امكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد واحد ومصرف الفدية الفقراء والمساكين دون بقية الأصناف

Sedang niatnya : Boleh semisalNAWAITU SHOUMA GHODIN LI QADHAA-I SHOWMI ROMADHAANA (nama orang meninggal yang diqadhai puasanya) FARDHAN LILLAAHI TA’AALAA. Boleh juga pake bahasa Indonesia, jawa, madura, silahkan asal pengertiannya Berniat puasa untuk sifulan yang telah meninggal“. [Masaji Antoro].

Pos terkait