1872. TARIKH : BIOGRAFI SINGKAT AL FAQIH MUQADDAM RA

Oleh : Arwandi Abu Zahra


Al Imam Al Ustadzul A’zham Al Fagih Al Mugaddam Muhammad bin Ali Ba Alwi Ra .Bidayah [permula’an] kewalian Beliau Menyamai Nihayahnya [puncak] kewalian para wali Zamannya.

Bacaan Lainnya

Beliau lahir th 574 H/1176 M. Di Tarim Hadhramawt.Beliau wafat tahun 653 H dalam usia 79 th.Dan di kebumikan di pemakaman Zanbal.

Istri Beliau adalah Alhababah Zainab Binti Ahmad bin Muhammad Sohib Marbath Ra.Beliau adalah Seorang Waliyah yang punya banyak karamat.

✿ Hababah Zainab cuma sedikit keterangannya :

Karamah Beliau, ketika hujan lebat turun di kota DAMMUN penduduknya datang menemui Beliau , mereka takut terkena banjir yang dapat menyapu rumah2 mereka yang terbuat dari lumpur.Kemudian Beliau berkata :

“Pulanglah kalian ke rumah masing2 , sebab aku telah mendengar Malaikat di Awan berkata : Gaydun..gaydun..”

Kemudian para pendudukpun pulang ke rumah masing2 . Benar saja ternyata yang terkena banjir adalah wadi gaydun..

Beliau wafat hari sabtu 12 syawal tahun 669 H.
Semua Anak2 Alfagih Ra . Adalah dari Beliau RA.ha.

Anak2 Beliau adalah :

1.Asy-syech Alwi Al Ghuyur
2.Asy-syech Abdullah
3.Asy-syech Abdurrahman
4.Asy-syech Ali
5.Asy-syech Ahmad

Radhiallahu anhum Ajmain..
Mereka semua adalah Ulama dan Aulia penerus Orang tua mereka.

Guru2 Alfagih Al mugaddam diantaranya adalah :

1. syaikh Abdullah bin Abdurrahman Ba ubayd
2.Al Qodhy Ahmad bin Muhammad Ba Isa
3.Al imam Syaikh Ali bin Ahmad bin Salim Bamarwan
4.Al imam Muhammad bin Abu Alhubb
5.Alhafizh Almujtahid Sayid Ali bin Ahmad Bajudaid
6.Al imam Salim bin Bashri
7.Al imam Muhammad bin Ali Alkhatib
8.Asy-syech Alwi bin Muhammad Sohib Marbath.
9.Asy-syech Sufyan Alyamani
10.Asy-syech Said bin isa Al amudi.

Dari mereka Bliau mempelajari Ilmu fiqh , Usul fiqh , Hadith Tafsir ,Tasawuf hakikat.

Diantara karamah Beliau adalah :

Beliau setiap malam melakukan Mi’raj ke langit dari tempat khalwatnya , sebagaimana di saksikan oleh murid Beliau Syech Said Umar Lihaf.

Satu waktu murid Beliau tersebut melihat sesuatu yang bulat berkilau menempel pada baju Beliau,kemudian diambilnya lalu diberitahukan kepada Beliau.Dan Beliaupun berkata :

“Wahai lihaf,kami dapat yang engkau pegang dari langit,sedang engkau mengambilnya dari bajuku tanpa susah payah”.

Di kisahkan juga ketika Beliau masih belajar,Bliau tertidur sedangkan murid2 yang lain sudah bersiap untuk shalat berjama’ah.Seketka itu juga Beliau meng isyaratkan tangan Beliau ke sumur dan tiba2 Air sumur itu pun naik,lalu Beliau wudhu dan shalat bersama murid2 yang lain tanpa tertinggal.

Di riwayatkan juga,ketika Beliau Uzlah untuk Riyadhah dan Mujahadah selama setahun di lembah An nuayr,satu waktu anak Beliau Syech Ahmad mengikuti Ayahnya tersebut .ketika Beliau sedang berdzikir Jahar tiba2 Semua benda yg ada mulai dari Batu , pohon , rumput semua ikut berdzikir bersama Beliau , maka pingsanlah putra Beliau tersebut.
Ketika hal itu diceritakan kepada Beliau,Beliaupun melarang putranya itu mengikuti Beliiau untuk ber uzlah di lembah tersebut.

Link Asal >>
http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/279166388772843/?comment_id=279214878767994&offset=0&total_comments=44

Pos terkait