1941. MAKALAH : Matan Abi Syuja’ AT-TAQRIB (Bab SIWAK)

Matan Abi Syuja’ AT-TAQRIB

“فصل” والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة.
 FASLUN WAS-SIWAAKU MUSTAHABBUN FIY KULLI HAALIN ILLAA BA’DAZ-ZAWAALI LISH-SHAA’IMI, WA HUWA FIY TSALAATSATI MAWAADHI’A ASYADDU ISTIHBABAN: INDA TAGHAYYURIL-FAMI MIN AZMIN WA GHAIRIHI, WA ‘INDAL-QIYAAMI MINAN-NAUMI, WA ‘INDAL-QIYAAMI ILASH-SHOLAATI.

Bacaan Lainnya

Fasal, bersiwak itu dianjurkan/disunnahkan di semua keadaan, kecuali setelah zawal (setelah matahai lengser dari tengah langit siang hari) bagi orang yg berpuasa. lebih-lebih bersiwak pada tiga keadaan ini sangatlah disunnahkan yaitu : 1. ketika perubahan bau mulut sehabis bertarak (lama diam atau tidak makan) dan semacamnya (bau mulut sehabis makan trasi dsb). 2. ketika bangun dari tidur. 3. ketika hendak menunaikan Sholat.

===
Arti kata AS-SIWAAK (menggosok gigi) adalah isim yg dimusytaq dari kata SAAKA (menggosok), yakni menggosok berikut dg alat-alatnya. Demikian menurut LUGHATAN.

AS-SIWAAK menurut SYARI’AT adalah : pemakaian batang dari KAYU AROK dan semacamnya semisal USYNAN (nama alat pembersih yg dibuat dari ekstrak pohon khusus untuk itu) yg digosokkan pada gigi dan sekitarnya yg bertujuan untuk menghilangkan perubahan pada mulut (bau mulut, gigi menguning) dan semacamnya.

ibarot :
وهو بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك والسواك لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه
(AL-IQNA’)
===

Syarah Fathul Qarib :

(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم) فرضا أو نفلا؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا.

siwak itu disunnahkan pada semua situasi kecuali dimakruhkan dengan hukum makruh tanzih bagi orang yg sedang berpuasa pada siang hari setelah matahari zawal baik puasa fardhu atau puasa sunnah dan hilanglah kemakruhannya apabila matahari sudah terbenam (maghrib). sedangkan menurut imam Nawawi beliau memilih tanpa ada kemakruhan secara mutlak.
===

Syarah Fathul Qarib :

ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات، كقراءة القرآن، واصفرار الأسنان.

dan ditetapkan pula sangatnya kesunnahan bersiwak selain pada tiga keadaan diatas yg disebutkan pada kitab-kitab yg lebih luas ulasannya. semisal ketika hendak membaca AL-Qur’an, ketika gigi menguning... dsb.
===

Syarah Fathul Qarib :

ويسن أن ينوي بالسواك السنةَ؛ وأن يستاك بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا، وعلى كراسي أضراسه

disunnahkan pula untuk berniat kesunnahan siwak, memegang dengan tangan kanan, memulai dari sebelah kanan mulut, melewati gosokan hingga ke langit-langit mulut dengan lembut, dan menggosok juga pada atas gigi-gigi gerahamnya.
===

sebelum wudhu’ pun tetap disunnahkan siwak :
وأما سنن الوضوء، فكثيرة:إحداها: السواك. وهو: سنة مطلقا
Adapun sunnah-sunnah wudhu’ banyak macamnya: diantaranya: SIWAK, hukum siwak adalah sunnah secara mutlaq.
(ROUDHATUT THOLIBIN)

Pos terkait