2392. CARA MEMANDIKAN MAYYIT YANG BELUM KHITAN DAN SULIT DISUCIKAN QULFAHNYA

PERTANYAAN :
Ass wr wb..teman-temanku, Ne ada pertanyaan.. Ada bayi umur 15 menit meninggal. Lanjut cerita… bayi tersebut sudah di mandikan. Dan mau disholatin, eh ternyata ada tokoh masyarakat bertanya sudah ditayamumin…? Dia menjwab belum. Si tokoh berkata, tayammumi dulu. Pertanyaanya benarkah perkataan si tokoh tadi ? Kalau memang benar apa alasannya ? Mohon penjelasannya. [Zain Ridho].
JAWABAN :
Bila ada mayit belum dikhitan baik anak-anak / bayi atau sudah baligh menurut Imam Ibnu Hajar bila sulit untuk membasuh anggota yang ada di bawah qulfah maka harus ditayammumi baik di bawah qulfahnya najis atau suci dan harus dishalati, sedangkan menurut Imam Romliy bila di bawah qulfahnya najis maka tidak usah ditayammumi dan harus di qubur dengan tanpa dishalati.
:,فلو مات غير المختون و تعذر غسل ما تحتها يمم و صلى عليه للضرورة قاله ابن حجر و قال م ر يدفن بلا صلاة. بغية المسترشدين ص : ٢٧و يحصل أقله أى الغسل بتعميم بدنه بالماء مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح صبيا كان الأقلف أو بالغا قال العبادي و بعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص الا بجرح يمم عما تحتها كما قاله شيخنا وأقره غيره، قوله بأنها الخ___أى لو تعذر غسل ما تحت القلفة بسبب أنها لا تتقلص أى لا تنكف ولا تنفسخ إلا بجرح يمم عما تحتها أى وصلى عليه وإن كان ما تحتها نجسا للضرورة وهذا ما قاله ابن حجر وقال الرملي إن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم ويدفن بلا صلاة عليه. إعانة الطالبين ٢/١٠٩
Menurut imam romli, kalau bayi tersebut tidak tidak bisa dijangkau dengan air kulfahnya dan bayi tersebut sudah ngopol (di qulfahnya sudah ada najis), maka tidak boleh ditayammumi dan tidak boleh dishalati, tapi langsung dikubur.
.وقال الرملي إن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم ويدفن بلا صلاة عليه. إعانة الطالبين
(Masalatun) Waman tu’udziro goslu qulfatihi yummima washulla alaihi ingda ha ja (ibnu hajar)
Tayammum itu bukan cuma lifaqdil ma’i tapi juga liddharurah, coba lihat di hawasyi asyarwani juz 4 hal 3 dar kutub. [GHUFRON BKL, Ulilalbab Hafas, Dewi Rosita, Mamal Anam].
LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/597701110252701/

Pos terkait