5018. KAJIAN KITAB: FUTUHUL GHAIB (BAGIAN 75)

[Menyingkap Rahasia Ilahi] Mutiara karya : Syeikh Abdul Qodir Al-Jailany ra
RISALAH KE-75
Aku memberi nasehat kepada kamu agar kamu takut dan patuh kepada Allah. Turutilah hukum-hukum Allah dan bersihkanlah hatimu.  Kontrollah dirimu, relalah dengan Tuhanmu, tolonglah orang miskin dan  orang yang sedang dalam kesusahan, jagalah kesucian orang-orang  kerohanian, berbuat baiklah kepada seluruh anggota masyarakat,  nasehatilah para kaula muda, hindarilah permusuhan dengan rekan dan  teman, janganlah suka menimbun harta benda, hindarkanlah dirimu dari  berkawan dengan orang-orang yang bukan golongan yang menuju jalan  kerohanian dan dari menolong mereka di dalam perkara dunia dan agama.
Menurut agama, hakekat kemiskinan itu ialah kamu tidak lagi memerlukan apa-apa dari orang lain yang seperti kamu juga,  sedangkan kekayaan ialah kamu berada melampaui garis keperluan mahluk seperti kamu juga. Tasauf bisa didapati bukan melalui permbicaraan atau percakapan,  melainkan melalui lapar dahaga dan menjauhkan diri dari apa yang kamu  sukai.  Janganlah kamu menonjolkan kepandaianmu di hadapan  darwisy, tapi hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Karena, jika kamu  menonjolkan kepandaianmu, maka dia tidak akan merasa senang. Dia akan  senang jika kamu bersikap lemah lembut.
Tasauf itu berdasarkan delapan sifat (kualitas) :
1. Bermurah hati seperti Nabi Ibrahim
2. Menyerah dengan suka rela seperti Nabi Ishaq
3. Bersabar seperti Nabi Ya’qub
4. Shalat seperti Nabi Zakaria
5. Miskin seperti Nabi Yahya
6. Memakai pakaian bulu seperti Nabi Musa
7. Mengembara seperti Nabi Isa
8. Beragama seperti Nabi Muhammad SAW
 dan seluruh para Nabi dan Rosul, dan semua keluarga dan sahabatnya. Semoga keselamatan tercurahkan atas mereka seluruhnya.
 المقالة الخامسة والسبعون  فـي الـتـصـوف و عـلـى أي شــئ مـبـنـاه
 قـال رضـي الله تـعـالـى عـنـه و أرضـاه : أوصـيـك بـتـقوى الله  وطـاعـتـه، و لـزوم ظـاهـر الـشــرع و ســلامـة الـصـدر، و ســخـاء  الـنـفـس، و بـشــاشــة الـوجـه، و بـدل الـنـدى، و كـف الأذى، و تـحـمـل  الأذى و الـفـقـر، و حـفـظ حـرمـات الـمـشــايـخ و الـعـشــرة مـع  الإخـوان، و الـنـصـيـحـة لـلأصـاغـر و الأكـابـر، و تـرك الـخـصـومـة، و  الإرفـاق، و مـلازمـة الإيـثـار و مـجـانـبـة الادخار، و تـرك صـحـبـة مـن  لـيـس مـن طـبـقـتـهـم، و الـمـعـاونـة في أمـر الـديـن و الـدنـيـا.
و حـقـيـقـة الـفـقـر أن لا تـفـتـقـر عـلـى مـن هـو مـثـلـك و حـقـيـقـة الـغـنـى أن تستغني عـمـن هـو مـثـلـك.
 و الـتـصـوف لـيـس أخـذ عـن الـقـيـل و الـقـال و لـكـن أخـذ عـن الـجـوع و  قـطـع الـمـألـوفـات و الـمـســتـحـســنـات، و لا تبدءا الـفـقـيـر  بـالـعـلـم و إبـدائـه بـالـرفـق، فـإن الـعـلـم يـوحـشــه و الـرفـق  يـؤنـســه.
و الـتـصـوف مـبـنـي عـلـى ثــمــان خــصـال :
الــســـــــخــــاء لـســـــيــدنــا لإبـــراهــــــيــــم عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الـــــرضـــــــا لـســـــيــدنــا لإســــــــحـــــاق عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الـــصــــــبــــر لـســـــيــدنــا لأيــــــــــــــــوب عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الإشــــــــــــارة لـســـــيــدنــا لــــزكــــــريـــــا عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الـــغــــــربـــــة لـســـــيــدنــا لـــيــــحـــــيــــى عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الــتـــصـــــوف لـســـــيــدنــا لـــمــــوســـــــى عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الــســــيـــاحـــة لـســـــيــدنــا لـــعــــيــــســــى عــــلــــيــــه الـــســــــلام
الـــفــــــقـــــــر لـســـــيــدنــا لـسـيـدنـا مــحـمــد صـلـى الله عـلـيـه و سـلـم
و عـلى إخـوانـه مـن الـنـبـيـيـن و الـمـرســلـيـن و آل كـل و صـحـب كـل و ســلـم أجـمـعـيـن   و الله أعلم.
LINK ASAL:
www.fb.com/notes/1353827437973394

www.fb.com/groups/piss.ktb/1282339151788890/

Pos terkait