Matan Asy-Syaibaniyah : Kitab Tauhid

متن الشيبانية

Bacaan Lainnya

Matan Asy-Syaibaniyah


بسم الله الرحمن الرحيم 

سأحمد ربي طاعة و تعبدا *1* و أنظم عقدا فى العقيدة أوحدا

Saya akan memuji Tuhanku karena taat dan beribadah * Dan saya akan merenteng kalung yang tersendiri dalam menjelaskan keyakinan

و أشهد أن الله لا رب غيره *2* تعزز قدما بالبقا و تفرد

Aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Ia * Allah Maha Perkasa dengan sifat Dahulunya, dan dengan sifat Kekal ia menyendiri (tak ada yang menyamai/menyerupai

هو الأول المبدى بغير بداية *3* وأخر من يبقى مقيما مؤبدا

Ia (Allah) Dzat yang Awwal, Yang Memulai, Ia ada tanpa permulaan * Ia Dzat yang Akhir , yang kekal , yang maha berdiri, yang tiada akhir (kekal)

سميع بصيرعالم متكلم *4* قدير يعيد العالمين كما بدا

Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha berfirman, * maha kuasa. Allah akan memgembalikan alam semesta seperti sediakala

مريد أراد الكائنات لوقتها *5* قديم فأنشا ما أراد و أوجد

Allah yang maha berkehendak menghendaki segala sesuatu yang ada pada waktunya (kaainaat) * maka Allah yang maha dahululah yang menciptakan dan mengadakan apa yang Ia kehendaki

إله على عرش السماء قد استوى *6* و باين مخلوقاته وتوحد

Allah adalah Tuhan yang menguasai ‘arsynya langit * Dan Ia berbeda (tidak menyerupai) dengan makhluk-makhlukNya dan Ia tak ada sekkutu bagiNya

فلا جهة تحوى الإله ولا له *7* مكان تعالى عنهما و تمجد

Maka tak ada arah yang memuat Allah dan tiada bagiNya * tempat, Allah Maha Luhur dari keduanya (arah dan tempat) dan Ia Maha Agung

إذ الكون مخلوق و ربي خالق *8* لقد كان قبل الكون ربا و سيدا

Karena alam semesta adalah makhluk sedangkan Tuhanku adalah sang Pencipta *8* Ia ada sebagai Tuhan dan Gusti sebelum adanya alam semesta

و لا حل في شيئ تعالى ولم يزل *9* مليا غنيا دائم العز سرمدا

Allah tidak menempati sesuatu, Maha Luhur Allah dan Ia selalu … *9* Maha kaya, Maha Kaya , Kekal kemuliaannya selamanya

و ليس كمثل الله شيئ و لا له *10* شبيه تعالى ربنا ان يحددا

Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, Ia tak ada …*10* yang menyerupai , Allah Tuhan kita Maha Luhur dari dibatasi

و لا عين فى الدنيا تراه لقوله *11* سوى المصطفى إذ كان بالقرب أفردا

Tidak ada mata didunia yang bisa melihat Allah berdasarkan FirmanNya *11* kecuali Nabi Muhammad sang Nabi Pilihan karena kedekatan beliau denganNya yang tak dimiliki orang lain

و من قال فى الدنيا يراه بعينه *12* فذالك زنديق طغى و تمردا

Barang siapa mengatakan bahwa ia melihat Allah dengan mata kepala *12* maka ia menjadi kafir zindiq ,sesat dan kurang ajar

و خالف كتب الله و الرسل كلهم *13* و زاغ عن الشرع الشريف وأبعد

Dan ia telah menyelisihi kitab-kitab Allah dan semua Utusan Allah *13* Ia telah belok dari syariat Islam yang mulia dan menjauhinya

و ذالك ممن قال فيه إلهنا *14* يرى وجهه يوم القيامة أسودا

Orang itu termasuk orang-orang yang disebut dalam Firman Allah *14* wajah mereka (ahlul bid’ah) akan terlihat hitam dihari kiamat nanti

و لكن يراه فى الجنان عباده *15* كما صح فى الأخبار نرويه مسندا

Akan tetapi hamba-hamba Allah yang ada disurga akan melihat Allah *15* Seperti yang dijelaskan hadits-hadits shohih yang kami riwayatkan sebagai hadits musnad

و نعتقد القرأن تنزيل ربنا *16* به جاء جبريل النبي محمدا

Dan kami meyakini bahwa Al Qur an adalah kitab yang diturunkan Tuhan kami *16* Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam membawanya

و أنزله وحيا إليه و أنه *17* هدى الله يا طوبى به لمن اهتدى

Allah menurunkan Al-Qur an kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu dan sesungguhnya Al-Qur an adalah *17* Petunjuk Allah bagi orang menjadikan petunjuk, wahai kaumku keberuntungan adalah dengan Al-Qur an

كلام قديم منزل غير محدث *18* بأمر و نهي و الدليل تأكدا

Al-Qur an adalah Kalamullah yang Qodim (Dahulu tanpa permulaan) yang diturunkan Allah dengan utuh (munzal) bukan makhluk yang baru (ada permulaannya *18* Dengan perintah dan larangan, Dalilnya sangat kuat

كلام اله العالمين حقيقة *19* فمن شك في هذا فقد ضل و اعتدى

Hakekatnya Al-Qur an adalah Kalam Tuhannya alam semesta *19* Maka barang siapa ragu dalam masalah ini maka ia sungguh telah sesat dan menganiaya

و منه بدا قولا قديما وانه *20* يعود إلى الرحمن حقا كما بدا

Dan dari Allah Al-Qur an ada sebagai firman qodim (ada tanpa permulaan) dan sesungguhnya Al Qur an *20* akan kembali kepada Allah yang maha Pemurah sebagaimana Al Qur an berawal

و أن كلام الله بعض صفاته *21* وجلت صفات الله تتحددا

dan sesungguhnya Kalamullah adalah sebagian dari sifatNya *21* Sedang sifat2 Allah suci dari dibatasi/didefinisikan

فمن شك في تنزيله فهو كافر *22* و من زاد فيه قد طغي و تمردا

Maka barang siapa meragukan bahwa Allah menurunkan Al-Qur an kepada Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam maka ia kafir *22* Dan barang siapa menambahi ayat atau huruf yang tidak termasuk AlQur an maka ia sesat dan kurang ajar

و من قال مخلوق كلام إلهنا *23* فقد خالف الإجماع جهلا و الحدا

Barang siapa mengatakan bahwa Kalam Tuhan kita adalah makhluk *23* maka ia telah menyelisihi Ijma, karena ia bodoh dan membelok(keluar) dari kebenaran

و نتلوه قرآنا كما جاء معربا *24* و نكتبه فى الصحف حرفا مجردا

Kami membaca Al-Qur an sebagaimana Al-Qur an datang dijelaskan *24* dan kami menulisnya didalam mushhaf dengan huruf yang murni

و نؤمن بالكتب التي هي قبله *25* و بالرسل حقا لا نفرق كالعدا

Dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur an *25* juga kepada para Utusan Allah dengan iman yang sungguh-sungguh , kita tidak membeda-bedakannya seperti musuh

و إيماننا قول و فعل ونية *26* و يزداد بالتقوى و ينقص بالردى

Iman kita adalah ucapan, perbuatan dan niat *26* Iman kita bertambah dengan taqwa dan berkurang dengan maksiat

فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهبا *27* ولا مقصد التعطيل نرضاه مقصدا

Maka kita tidak rela madzhab tasybih (menyerupakan Tuhan dengan makhluk) sebagai madzhab *27* dan juga kita tak rela tujuan2 ta’thil (menafikan sifat2 Allah) sebagai tujuan

و لكن بالقرآن نهدي و نهتدي *28* و قد فاز بالقرآن عبد قد اهتدى

Dengan Al-Qur an kami membimbing dan mendapat petunjuk *28* Berbahagialah hamba Allah yang mendapat petunjuk dengan Al Qur an

و نؤمن ان الخير و الشر كله *29* من الله تقديرا على العبد عددا

Dan kita beriman bahwa sesungguhnya baik dan buruk semua … *29*dari Allah sebagai takdir atas hambanya

فما شاء رب العرش كان كما يشا *30* و ما لم يشأ لا كان فى الخلق موجدا

Maka apa saja yang dikehendaki Allah Tuhan arsy pasti ada sesuai kehendakNya *30* Dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah maka dalam ciptaanNya tidak akan ditemukan/tidak ada

و نؤمن ان الموت حق و أننا *31* سنبعث حقا بعد موتتنا غدا

Dan kita beriman bahwa mati itu nyata dan sesungguhnya kita*31* akan dibangkitkan setelah kematian kita, itu nyata

و ان عذاب القبر حق و انه *32* على الجسم و الروح الذي فيه ألحدا

Dan sesungguhnya sisksa kubur itu haqq (nyata) dan sesungguhnya siksa kubur *32* menimpa jisim dan ruh yang dikubur

و منكره ثم النكير بصحبة *33* هما يسألان العبد في القبر مقعدا

Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir secara bersama *33* akan menanyai hamba / mayyit dialam kubur dalam keadaan hamba didudukkan

ميزان ربي و الصراط حقيقة *34* و جنته و النار لم يخلقا سدى

Adanya Mizan (timbangan amal) Tuhanku dan adanya Shiroth (Jembatan diatas neraka Jahannam) adalah nyata * 34* Surga dan neraka tidak diciptakan sia-sia

و أن حساب الخلق حق و أنه *35* كما أخبر القرآن عنه و شددا

Dan sesungguhnya hisab (perhitungan)bagi makhluk itu nyata dan sesungguhnya hisab itu *35* sebagaimana Al Qur an telah mengabarkan dan menguatkannya

و حوض رسول الله حقا أعده *36* له الله دون الرسل ماء مبردا

Dan kita wajib mengimani bahwa telaga khusus bagi Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam itu haqq disediakan *36* oleh Allah sedangkan Rosul-rosul yang lain tidak diberi , telaga itu airnya dingin

و يشرب منه المؤمنون و كل من *37* سقي منه كأسا لم يجد بعده صدا

Orang -orang Mukmin minum dari telaga itu dan setiap orang *37* yang diberi minum dari telaga itu maka orang itu tidak akan dahaga selamanya

أباريقه عد النجوم و عرضه *38* كبصرى و صنعا فى المسافة حددا

Gelas-gelas telaga itu sebanyak bintang-bintang dan luasnya *38* seluas menempuh negeri Busro dan Shon’aa

و نشهد أن الله أرسل رسله *39* إلى خلقه يهدي بهم كل من هدى

Dan aku bersaksi bahwa Allah mengutus Utusan-utusanNya *39* kepada makhlukNya, Allah memberi petunjuk dengan Mereka kepada orang yang Allah kehendaki mendapat petunjuk

و أن رسول الله أفضل من مشى *40* على الأرض من أولاد آدم او غدا

Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rosulullah adalah manusia paling Utama *40* dari sekian anak cucu Nabi Adam yang berjalan atau bepergian diatas bumi

و أرسله رب السموات رحمة *41* إلى الثقلين الإنس و الجن مرشدا

Allah mengutus Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam sebagai rahmat *41* kepada bansa jin dan manusia dan sebagai penunjuk

و أسرى به ليلا الى العرش رفعة *42* و أدناه منه قاب قوسين مصعدا

Allah menjalankan Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam diwaktu malam dan naik ke arsy *42* Allah mendekatkan Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam dari malaikay Jibril sejauh dua anak panah

و خصص موسى ربُنا بكلامه *43* على الطور ناداه وأسمعه الندا

Allah Tuhan kita memberi kekhususan keoada Nabi Musa ‘alaih as-salaam dengan kalamNya *43* Allah memanggilnya distas gunung thur dan Allah membuat Nabi Musa bisa mendengarkan panggilanNya

وكل نبي خصه بفضيلة *44* و خص برؤياه النبي محمدا

Allah memberi khususiyah kepada Setiap Nabi dengan keutamaan *44* dan Allah memberi khususiyah kepada Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam berupa Nabi bisa melihatNya

و أعطاه فى الحشر الشفاعة مثل ما *45* روي فى الصحيحين الحديث وأسندا

Allah memberi syafa’at kepada Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam dipadang mahsyar *45* sebagaimana diterangkan hadits musnad yang diriwayatkan dalam kitab Ash-Shohihain

فمن شك فيها لم ينلها ومن يكن *46* شفيعا له قد فاز فوزا وأُسعدا

Barang siapa ragu akan adanya syafa’at maka ia tidak akan memperolehnya *46* barang siapa mendapat syafa’at Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam maka ia sangat beruntung

و يشفع بعد المصطفى كل مرسل *47* لمن عاش فى الدنيا و مات موحدا

Selain Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam para Rosul juga memberi syafa’at *47* bagi orang yang hidup didunia dalam keadaan menTauhidkan Allah sampai ia meninggalkan dunia

وكل نبي شافع و مشفع *48* وكل ولي في جماعته غدا

Besok Setiap Nabi memberi syafa’at dan diberi idzin bisa menyafa’ati *48* dan juga seorang waliyullah dalam jama’ahnya 

و يغفر دون الشرك ربي لمن يشا *49* ولا مؤمن إلا له كافر فدا

Allah akan mengampuni dosa selain Syirk bagi orang yannng Ia kehendaki *49* Tiada seorang mukmin kecuali ada orang kafir yang jadi penebus

ولم يبق في نارالجحيم موحد *50* و لو قتل النفس الحرام تعمدا

Tiada kekal dineraka Jahim seorang yang mentauhidkan Allah *50* Walaupun ia pernah membunuh / menghilangkan jiwa manusia tanpa haqq dengan sengaja

و نشهد ان الله خص رسوله *51* بأصحابه الأبرار فضلا و أيدا

Aku bersaksi bahwa Allah memberi khususiyah kepada RosulNya *51* dengan shahabat-shahabat yang baik sebagai Anugerah dan penguatan risalahnya

فهم خير خلق الله بعد أنبيائه *52* بهم يقتدى فى الدين كل من اقتدى

Mereka adalah makhluk terbaik setelah Para Nabi Allah *52* Orang yang menganut agama dengan benar pasti menganut mereka (para shahabat Rosulullah)

و أفضلهم بعد النبي محمد *53* ابو بكر الصديق ذو الفضل و الندى

Yang terbaik diantara mereka setelah Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam adalah *53*Abu Bakar ash-Shiddiq yang punya kelebihan dan pemberian

لقد صدق المختار فى كل قوله *54* و آمن قبل الناس حقا و وحدا

Abu Bakar ash-Siddiq telah benar2 membenarkan Nabi Pilihan dalam setiap sabda Beliau *54* Abu Bakar beriman sebelum orang lain dengan haqq dan ia telah mentauhidkan Allah

و فاداه يوم الغار طوعا بنفسه *55* و واساه بالاموال حتى تجردا

Ia jadikan dirinya sebagai tebusan untuk Nabi Muhammad sholla Allahu ‘alaihi wa sallam karena ketaatannya *55* ia memperluas Rosulullah dengan seluruh hartanya sehingga ia kehabisan harta

و من بعده الفاروق ولا تنس فضله *56* لقد كان للإسلام حصنا مشيدا

Setelah Abu Bakar ash-Shiddiq adalah Umar bin al-Khotthob al-Faaruq (pemisah antara haqq dan bathil dengan ketegasannya) dan jangan lupakan keutamaan Beliau *56* Beliau benar2 benteng yang kokoh bagi Islam

لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة *57* جميع بلاد المسلمين و مهّدا

Umar al-Faruq telah membuka dengan kekuatan pedang terhunus *57* semua negeri kaum muslimin dan mendasarinya

و أظهر دين الله بعد خفائه *58* و أطفأ نار المشركين و أخمدا

Umar al-Faruq membuat Agama Allah jadi terkenal setelah sekian lama tenggelam *58* dan Ia padamkan api orang-orang yang menyekutukan Allah

و عثمان ذو النورين قد مات صائما *59* و قد قام بالقرآن دهرا تهجدا

Dan ‘Utsman bin ‘Affan yang mempunyai dua cahaya , Beliau wafat dalam keadaan puasa *59* Bertahun-tahun beliau sholat tahajjud selalu khotam Al-Qur an

و جهز جيس العسر يوما بماله *60* و وسع للمختار و الصحب مسجدا

Ia siapkan tentara perang fi sabilillah dengan hartanya sendiri disaat perekonomian umat Islam sangat sulit *60* Dan ia perluas masjid Nabawi demi Nabi Pilihan dan para shahabat

و بايع عنه المصطفى بشماله *61* مبايعة الرضوان حقا وأشهدا

Nabi Al-Mushthofa membai’atnya dengan tangan kirinya *61* dengan bai’at ar-Ridlwan dengan haqq , Utsman bin ‘Affan wafat dalam keadaan Syahid 

و لا تنس صهر المصطفى و ابن عمه *62* فقد كان حبرا للعلوم و سيدا

Dan jangan kau lupakan menantu Nabi Al-Mushthofa sekaligus putra pamannya *62* Ia benar-benar ‘Alim sekaligus gustinya ilmu

و فادى رسول الله طوعا بنفسه *63* عشية لمّا بالفراش توسدا

Ia (Ali bin Abu Tholib) rela menebus Rosulullah dengan dirinya sendiri *63* disuatu malam ketika ia ditempat tidur

Pos terkait