1088. HUKUM BERWUDHU DENGAN AIR CURIAN

PERTANYAAN :
Pak, kalau boleh tahu, apakah sah wudlu kita dengan menggunakan air curian ? Dan apa hukumnya ? Serta apakah sah sholat kita dengan wudlu tadi..?
JAWABAN :
Larangan, apabila menyangkut obyek/dzat kasus atau syarat sahnya maka berkonsekwensi pada ke-TIDAK-SAH-annya. Apabila larangan menyangkut hal di luar itu maka tidak mengganggu keabsahannya, hanya saja mengurangi nilai pahalanya. [Yupiter Jet ].
– Talqihul ifham al’aliyyah 1/37 :
النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا

أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما يدل على نقصان الأجر لكن الفعل صحيح

Pos terkait