F0098. 100 KAIDAH NAHWIYAH

100 kaedah nahwiyah
(belajar nahwu dengan menggunakan kaedah usul fiqh : satu pengenalan)
pengantar
sistem pelajaran nahwu di pondok pesantren mengalami pasang-surut dari waktu ke waktu. faktor ini dipengaruhi oleh situasi politik dan budaya sekitar pondok. Begitu juga penekanan materi pelajaran satu pondok dengan pondok yang lain tidak sama, misalnya pondok A memberi porsi lebih kepada pelajaran fiqh dan usulnya tetapi pondok B memberi tumpuan lebih kepada pembelajaran nahwu. Walaupun demikian pengaruh kyai selaku pimpinan pondok turut mempengaruhi kecenderungan sistem pengajian di pondok. 
Latar belakang inilah yang mendorong penulisan 100 kaedah nahwiyah dengan menggunakan pendekatan kaedah usul fiqh sebagai pengenalan awal sehingga diharapkan dapat mendorong lebih berkesan dalam belajar ilmu nahwu. 
Adapun 100 kaedah nahwu tersebut adalah sebagai berikut :
1- كلّ لفظٍ مفيدٍ كلام 
2- كلُّ كلمةً أو جملةٍ أو كلامٍ فهو قول وكل قول لفظ 
3- الفعل مرتبط بزمان 
4- الأصل في الأسماء الإعراب 
5- كلُّ حرف مبنيٌّ 
6- كل مضمرٍ مبنيُّ 
7- الأصلُ في البناء السكون 
8- الحركات هي الأصل في الإعراب 
9- قد يكون الإعراب بالحرفِ أو بالحذف 
10- المعارف سبعة فقط 
11- الضمائر والإشارة والموصول :ألفاظ محصورة 
12- الأصل في (أل) أن تكون للتعريف 
13- النيابة في الحركاتِ والحروفِ والكلماتِ 
14- كلُ اسم مرفوع_ليس قبله شيء_فهو مبتدأُُ أو خبر 
15- المبتدأ وخبره،والفاعل ونائبه،مرفوعات 
16- الأصل في الأخبار أن تؤخر 
17- حذف ما يعلم جائز 
18- الحذف بلا دليل ممتنع 
19- الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة 
20- لا يجوز الابتداء بالنكرة مالم تُفد
21- ” كان ” وأخواتها ولواحقها رافعةٌ للمبتدأ ناصبةٌ للخبر 
22- ” إنّ ” وأخواتها و” لا ” النافية للجنس ناصبةٌ رافعةٌ 
23- ” ظنّ ” وأخواتها تنصب الجزئين 
24- الاسم المرفوعُ بعد الفعلِ فاعلٌ أو نائبه 
25- ” أرى ” وأخواتها الست تنصب ثلاثة 
26- كلُّ موجود يصح جعله فاعلاً أو مفعولاً به 
27- اجتمع في الاشتغال الأحكام الخمسة،ومثله المفعول معه 
28- الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله ،ويتقدم على مفعوله 
29- اللازم من الأفعال ماتعدّى بواسطة 
30- الأقرب هو الأولى عند التنازع 
31- المفاعيل خمسةٌ منصوبة 
32- الظرف مضمّن معنى ” في ” 
33- المفعول من أجله يصح أن يقع جواب ” لماذا؟ “
34- الحال جواب ” كيف؟ ” غالباً 
35- التمييز جواب ” ماذا ” غالباً 
36- الأصل في الاستثناء النصب 
37- مابعد ” غير ” و ” سوى ” مجرور غالباً 
38- يتوسع في معاني حروف الجر ،ولاينوب بعضها عن بعض 
39- الباء أوسع حروف الجر معنى 
40- لابد للظروف والحروف من التعلّق 
41- المضاف إليه مجرور أبداً 
42- لا يجتمع التنوين والإضافة 
43- بعض الأسماء مضاف أبداً 
44- المصدر يعمل عمل فعله، وكذلك اسم الفاعل 
45- المقرَّر لاسم الفاعل يعطى لاسم المفعول 
46- المصادر مقيسةٌ أو منقولة 
47- تصاغ الصفة المشبهة من لازم لحاضر 
48- التعجبُ: ما أجملَه،وأجمل به 
49- ” نِعم ” و” بئس ” فعلان جامدان 
50- يصاغ التفضيل مما صِيغ منه التعجب 
51- تابعُ التابعِ تابعٌ 
52- التابع يتبع ما قبله في الإعراب 
53- الجمل بعد النكرات صفات 
54- الجمل بعد المعارف أحوال 
55- التوكيد لفظي ومعنوي 
56- الصالح لعطف البيان صالح للبدلية إلا في مسألتين 
57- عطف الفعل على الفعل يصح 
58- الأصل المحلّى بـ ” أل ” بعد الإشارة بدل 
59- الأصل في النداء بـ ” يا “
60- ما استحقه النداء استحقه المندوب 
61- الترخيم حذف آخر المنادى 
62- التحذير والإغراء متفقان في العمل ،مختلفان في المعنى 
63- اسم الفعل ك ” صَه ” واسم الصوت ك ” قَب “
64- للفعل توكيدٌ بالنون 
65- الماضي لايؤكد بالنون 
66- الصرف هو التنوين 
67- المضارع معربٌ مالم تباشره نون التوكيد،أوتتصل به نون الإناث 
68- ” لَم ” وأخواتها تجزم فعلاً ، و” إِن ” وأخواتها تجزم فعلين 
69- ” إِن ” تجزم ولاتجزم ،و ” إذا ” لاتجزم وتجزم 
70- الواحد ليس بعدد 
71- العدد يخالف معدوده من ثلاثة إلى عشرة 
72- تمييز المائة والألف مجرور 
73- الاسم لا يزيد على خمسة أصول،والفعل أربعة 
74- جموع القلة ” أَفعِلَة ” و ” أفعُل “و ” أفعال “و” فِعلة “
75- حروف العلة “واي” 
76- حروف الزيادة ” سألتمونيها “
77- لاتبتدىء بساكن ،وقف به 
78- أحرف الإبدال ” هدأت موطيا “
79- التصغير ” فُعَيل ” و ” فُعَيعِل ” و” فُعيعيِل “
80- ماقبل ياء النسب مكسور 
81- الإمالة في الألف والفتحة 
82- الحرف بريء من التصريف 
83- ليس في اللغة ماهو على وزن ” فِعُل “
84- مالزم الكلمة هو الأصلي من الحروف 
85- همزة الوصل لاتثبت في الوصل 
86- اللبس بلاقصد محذور 
87- التخفيف مقصد من مقاصد اللغة 
88- الهمز ثقيلٌ يعالج بالملاينة 
89- كل ماجاز قراءةً جاز لغةً 
90- الأيسر في الاستعمال هو الأشهر 
91- لاتنقض القواعد بمفاريد الشواهد 
92- عليك بالأشباه والنظائر 
93- المشقة تجلب التيسير 
94- العبرة بالغالب لابالنادر 
95- إعمال الكلام أولى من إهماله 
96- الإعراب فرع عن المعنى 
97- عدم التقدير أولى من التقدير 
98- الضرورة في الشعر تقدر بقدرها 
99- الأصل بقاء ماكان على ماكان 
100- العبرة في الإعراب بالخواتيم
Wallahu A’lam bish Showab

Pos terkait