Haramkah Daging Kera atau Monyet?

Haramkah Daging Kera atau Monyet?

Pertanyaan: Haramkah Daging Kera atau Monyet?

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dinosaurus halal atau haram? Monyet / kera yang tidak bertaring halal atau haram?

Bacaan Lainnya

[Ibnu Sabil].

Jawaban atas pertanyaan Haramkah Daging Kera atau Monyet?

Wa’alaikum salam Wr. Wb

Sekalipun monyetnya tidak bertaring, tetap haram dimakan dagingnya. Hukum memakan monyet adalah haram menurut kami (Syafi’iyyah), demikian juga menurut Kanjeng ‘Ikrimah, Syaikh ‘Atho, Syaikh Mujahid, Syaikh Hasan, dan Syaikh Ibnu Hubaib dari ulama Malikiyyah. Sedangkan menurut Kanjeng Imam Malik dan Jumhur Ash-Habnya hukum memakannya tidak haram. Adapun hukum menjualnya diperbolehkan karena monyet bisa diajari, bisa memegang lilin maupun menjaga harta benda. [Hayatul Hayawan Al-Kubro II / 334].

Dinosaurus itu mungkin hidup pada zaman Nabi Adam atau sebelumnya. Pada zaman Nabi Muhammad sudah tidak ada jadi tak dihukumi, kalaupun nanti bisa dicloning dihidupkan kembali dari DNA fosilnya maka diqiyaskan yang paling pas, yakni termasuk binatang buas maka binatang yang buas itu haram contoh macan, srigala, beruang dll.

حياة الحيوان الكبرى

القرد حيوان معروف، و كنيته ابو خالد و ابو حبيب و ابو خلف و ابو ربة و ابو قشة و هو بكسر القاف و يكون الراء و جمعه قرود و قد يجمع على قردة بكسر القاف و فتح الراء المهملة…..و هو حيوان قبيح مليح ذكى سريع الفهم يتعلم الصنعة

الحكم : اكل القرد حرام عندنا و به قال عكرمة و عطاء و مجاهد و الحسن وابن حبيب من المالكية و قال مالك و جمهور اصحابه ليس بحرام و اما بيعه فيجوز لانه يقبل التعليم فيمسك الشمعة و يحفظ الامتعة….

Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.

[Toni Imam Tontowi, Ummi Af-idah, Abdurrofik Ingin Ridlo Robby].

Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait