Inilah Nama-Nama Nabi Muhammad SAW Yang Berjumlah 201

Inilah Nama-Nama Nabi Muhammad Saw Yang Berjumlah 201

Pertanyaan: Adakah Rincian Nama-Nama Nabi Muhammad SAW Yang Berjumlah 201?

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Maaf sebelum nya. Saya ingin bertanya. Adakah yang tau ada berapa ratus nma Nabi Muhammad?

Bacaan Lainnya

[Jonathan Doank Poetrac’kal]

Jawaban atas pertanyaan Nama-Nama Nabi Muhammad SAW Yang Berjumlah 201

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Dalam kitab Dalail Khoirot disebutkan jumlah nama Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam sebanyak 201 nama yaitu:

Sayyiduna 1. Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam 2. Ahmad shollallohu ‘alaihi wasallam 3. Hamid shollallohu ‘alaihi wasallam 4. Mahmud shollallohu ‘alaihi wasallam 5. Ahiid shollallohu ‘alaihi wasallam6. Wahiid shollallohu ‘alaihi wasallam7. Maahin shollallohu ‘alaihi wasallam 8. Hasyir shollallohu ‘alaihi wasallam 9. ‘Aqib shollallohu ‘alaihi wasallam 10. Toha shollallohu ‘alaihi wasallam 11. Yaa Siin shollallohu ‘alaihi wasallam 12. Tohir shollallohu ‘alaihi wasallam 13. Mutohhar shollallohu ‘alaihi wasallam 14. Toyyib shollallohu ‘alaihi wasallam 15. Sayyid shollallohu ‘alaihi wasallam 16. Rasul shollallohu ‘alaihi wasallam 17. Nabiyy shollallohu ‘alaihi wasallam 18. Rasulur Rohmat shollallohu ‘alaihi wasallam 19. Qoyyimu shollallohu ‘alaihi wasallam 20. Jami’ shollallohu ‘alaihi wasallam 21. Muqtafi shollallohu ‘alaihi wasallam 22. Muqoffi shollallohu ‘alaihi wasallam 23. Rasulul Malahimi shollallohu ‘alaihi wasallam 24. Rasulur rohati shollallohu ‘alaihi wasallam 25. Kamil shollallohu ‘alaihi wasallam 26. Iklil shollallohu ‘alaihi wasallam 27. Mudatstsir shollallohu ‘alaihi wasallam 28. Muzammil shollallohu ‘alaihi wasallam 29. Abdulloh shollallohu ‘alaihi wasallam30. Habibulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 31. Shofiyulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 32. Najiyyulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 33. Kalimulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 34. Khotimul ambiya’ shollallohu ‘alaihi wasallam 35. Khotimur rusuli shollallohu ‘alaihi wasallam 36. Muhyi shollallohu ‘alaihi wasallam 37. Munajji shollallohu ‘alaihi wasallam 38. Mudzakkir shollallohu ‘alaihi wasallam 39. Naashir shollallohu ‘alaihi wasallam 40. Manshur shollallohu ‘alaihi wasallam 41. Nabiyyur rohmah shollallohu ‘alaihi wasallam 42. Nabiyyut taubah shollallohu ‘alaihi wasallam 43. Harishun ‘alaikum shollallohu ‘alaihi wasallam 44. Ma’lum shollallohu ‘alaihi wasallam 45. Syahir shollallohu ‘alaihi wasallam 46. Syaahid shollallohu ‘alaihi wasallam 47 Syahiid shollallohu ‘alaihi wasallam 48. Masyhud shollallohu ‘alaihi wasallam 49. Basyir shollallohu ‘alaihi wasallam 50. Mubassyir shollallohu ‘alaihi wasallam 51. Nadziir shollallohu ‘alaihi wasallam 52. Mundzir shollallohu ‘alaihi wasallam 53. Nur shollallohu ‘alaihi wasallam 54. Siroj shollallohu ‘alaihi wasallam 55. Misbah shollallohu ‘alaihi wasallam 56. Huda shollallohu ‘alaihi wasallam 57. Mahdi shollallohu ‘alaihi wasallam58. Munir shollallohu ‘alaihi wasallam 59. Da’i shollallohu ‘alaihi wasallam 60. Mad’u shollallohu ‘alaihi wasallam 61. Mujib shollallohu ‘alaihi wasallam 62. Mujab shollallohu ‘alaihi wasallam 63. Hafiyy shollallohu ‘alaihi wasallam 64. ‘Afuw shollallohu ‘alaihi wasallam65. Waliyy shollallohu ‘alaihi wasallam 66. Haq shollallohu ‘alaihi wasallam 67. Qowiyy shollallohu ‘alaihi wasallam 68. Amiin shollallohu ‘alaihi wasallam 69. Ma’muun shollallohu ‘alaihi wasallam 70 Kariim shollallohu ‘alaihi wasallam 71. Mukarrom shollallohu ‘alaihi wasallam 72. Makiin shollallohu ‘alaihi wasallam 73. Matiin shollallohu ‘alaihi wasallam 74. Mubiin shollallohu ‘alaihi wasallam 75. Mu’ammil shollallohu ‘alaihi wasallam 76. Wushul shollallohu ‘alaihi wasallam 77. Dzu quwwah shollallohu ‘alaihi wasallam 78. Dzu hurmah shollallohu ‘alaihi wasallam 79. Dzu makanah shollallohu ‘alaihi wasallam 80. Dzu ‘izz shollallohu ‘alaihi wasallam 81. Dzu fadhl shollallohu ‘alaihi wasallam 82. Mutho’ shollallohu ‘alaihi wasallam 83. Muthi’ shollallohu ‘alaihi wasallam 84. Qodamu shidqi shollallohu ‘alaihi wasallam 85. Rohmat shollallohu ‘alaihi wasallam 86. Busyro shollallohu ‘alaihi wasallam 87. Ghouts shollallohu ‘alaihi wasallam 88. Ghoits shollallohu ‘alaihi wasallam 89. Ghiyas shollallohu ‘alaihi wasallam 90. Ni’matulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 91. Hadiyyatulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 92. ‘Urwatun wutsqo shollallohu ‘alaihi wasallam 93. Shirotulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 94. Shirotul mustaqim shollallohu ‘alaihi wasallam 95. Dzikrulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 96. Syaifulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 97. Hizbulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 98. An najmuts tsaqib shollallohu ‘alaihi wasallam 99. Mustofa shollallohu ‘alaihi wasallam 100. Mujtaba shollallohu ‘alaihi wasallam101. Muntaqo shollallohu ‘alaihi wasallam 102. Ummiy shollallohu ‘alaihi wasallam 103. Mukhtar shollallohu ‘alaihi wasallam104. Ajiir shollallohu ‘alaihi wasallam105. Jabbar shollallohu ‘alaihi wasallam106. Abul qosim shollallohu ‘alaihi wasallam 107. Abut thohir shollallohu ‘alaihi wasallam 108. Abut thoyyib shollallohu ‘alaihi wasallam109. Abu ibrohim shollallohu ‘alaihi wasallam 110. Musyaffa’ shollallohu ‘alaihi wasallam. 111. Syafi’un shollallohu ‘alaihi wasallam 112. Sholih shollallohu ‘alaihi wasallam 113. Muslih shollallohu ‘alaihi wasallam 114. Muhaimin shollallohu ‘alaihi wasallam 115. Shodiq shollallohu ‘alaihi wasallam 116. Mushoddiq shollallohu ‘alaihi wasallam 117. Shidqi shollallohu ‘alaihi wasallam 118. Sayyidul mursalin shollallohu ‘alaihi wasallam 119. Imamul muttaqin shollallohu ‘alaihi wasallam 120. Qoidul gurril muhajjalin shollallohu ‘alaihi wasallam 121. Kholilur rohman shollallohu ‘alaihi wasallam 122. Barrun shollallohu ‘alaihi wasallam 123. Mabarrun shollallohu ‘alaihi wasallam 124. Wajiih shollallohu ‘alaihi wasallam 125. Nashiih shollallohu ‘alaihi wasallam 126. Naashih shollallohu ‘alaihi wasallam 127. Wakiil shollallohu ‘alaihi wasallam 128. Mutawakkil shollallohu ‘alaihi wasallam 129. Kafiil shollallohu ‘alaihi wasallam 130. Syafiiq shollallohu ‘alaihi wasallam 131. Muqimus sunnati shollallohu ‘alaihi wasallam 132. Muqoddas shollallohu ‘alaihi wasallam 133. Ruhul qudus shollallohu ‘alaihi wasallam 134. Ruhul haq shollallohu ‘alaihi wasallam 135. Ruhul qisti shollallohu ‘alaihi wasallam 136. Kaafin shollallohu ‘alaihi wasallam 137. Muktafin shollallohu ‘alaihi wasallam 138. Baaligh shollallohu ‘alaihi wasallam 139. Muballigh shollallohu ‘alaihi wasallam 140. Syaafin shollallohu ‘alaihi wasallam 141. Washil shollallohu ‘alaihi wasallam 142. Maushul shollallohu ‘alaihi wasallam 143. Saabiq shollallohu ‘alaihi wasallam 144. Saaiq shollallohu ‘alaihi wasallam 145. Haadin shollallohu ‘alaihi wasallam 146. Muhdin shollallohu ‘alaihi wasallam 147. Muqoddam shollallohu ‘alaihi wasallam 148. Aziiz shollallohu ‘alaihi wasallam 149. Faadhil shollallohu ‘alaihi wasallam 150. Mufaddhol shollallohu ‘alaihi wasallam 151. Faatih shollallohu ‘alaihi wasallam 152. Miftah shollallohu ‘alaihi wasallam 153. Miftahur rohmah shollallohu ‘alaihi wasallam 154. Miftahul jannah shollallohu ‘alaihi wasallam 155. ‘Alamul iman shollallohu ‘alaihi wasallam 156. ‘Alamul yaqiin shollallohu ‘alaihi wasallam 157. Dalilul khoirot shollallohu ‘alaihi wasallam 158. Mushohhihul hasanat shollallohu ‘alaihi wasallam 159. Muqilul ‘atsarot shollallohu ‘alaihi wasallam 160. Shofufun ‘aniz zallat shollallohu ‘alaihi wasallam 161. Shohibus syafa’ah shollallohu ‘alaihi wasallam 162. Shohibul maqom shollallohu ‘alaihi wasallam 163. Shohibul qodam shollallohu ‘alaihi wasallam 164. Makhsusun bil ‘izz shollallohu ‘alaihi wasallam 165. Makhsusun bil majdi shollallohu ‘alaihi wasallam 166. Makhususun bis syarof shollallohu ‘alaihi wasallam 167. Shohibul wasilah shollallohu ‘alaihi wasallam 168. Shohibus saifi shollallohu ‘alaihi wasallam 169. Shohibul fadhilah shollallohu ‘alaihi wasallam 170. Shohibul izar shollallohu ‘alaihi wasallam 171. Shohibul hujjah shollallohu ‘alaihi wasallam 172. Shohibus sulton shollallohu ‘alaihi wasallam 173. Shohibur rida’ shollallohu ‘alaihi wasallam 174. Shohibud darojatur rofi’ah shollallohu ‘alaihi wasallam 175. Shohibut taj shollallohu ‘alaihi wasallam 176. Shohibul mighfar shollallohu ‘alaihi wasallam 177. Shohibul liwa’ shollallohu ‘alaihi wasallam 178. Shohibul mi’roj shollallohu ‘alaihi wasallam 179. Shohibul qodhib shollallohu ‘alaihi wasallam 180. Shohibul buroq shollallohu ‘alaihi wasallam 181. Shohibul khotam shollallohu ‘alaihi wasallam 182. Shohibul ‘alamah shollallohu ‘alaihi wasallam 183. Shohibul burhan shollallohu ‘alaihi wasallam 184. Shohibul bayan shollallohu ‘alaihi wasallam 185. Fashihul lisan shollallohu ‘alaihi wasallam 186. Mutohhirul janan shollallohu ‘alaihi wasallam 187. Ro’ufun shollallohu ‘alaihi wasallam 188. Rohimun shollallohu ‘alaihi wasallam 189. Udzunu khoirin shollallohu ‘alaihi wasallam 190. Shohihul islam shollallohu ‘alaihi wasallam 191. Sayyidul kaunain shollallohu ‘alaihi wasallam 192. ‘Ainun na’im shollallohu ‘alaihi wasallam 193. ‘Ainul gurri shollallohu ‘alaihi wasallam 194. Sa’dulloh shollallohu ‘alaihi wasallam 195. Sa’dul kholqi shollallohu ‘alaihi wasallam 196. Khotibul umami shollallohu ‘alaihi wasallam 197. ‘Alamul huda shollallohu ‘alaihi wasallam 198. Kasyiful kurobi shollallohu ‘alaihi wasallam 199. Rofi’ur rutabi shollallohu ‘alaihi wasallam 200. ‘Izzul arobi shollallohu ‘alaihi wasallam 201. Shohibul faroj shollallohu ‘alaihi wasallam.

Berikut teks arab lengkapnya:

اَسْمَاءُ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَتَانِ وَ وَاحِدٌ وَّهِىَ هَذِهاَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلى مَنِ اسْمُه سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَامِدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَحْمُوْدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَحِيْدٌ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَحِيْدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَاحٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَاشِرٌ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَاقِبٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا طه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا يس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا طَاهِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا طَيِّبٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا سَيِّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُوْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَبِىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَيِّمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا جَامِعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقْتَفٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقَفِّىْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الْمَلاَحِمِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّاحَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَامِلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَااِكْلِيْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُدَثِّرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُزَّمِّلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَبِيْبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَفِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَجِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَلِيْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَاتِمُالْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَاتِمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُحْيِىْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنْجٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَنْصُوْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَبِىُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَبِىُّالتَّوْبَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَعْلُوْمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَهِيْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَاهِدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَهِيْدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَشْهُوْدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَشِيْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَذِيْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نُوْرٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سِرَاجٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِصْبَاحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا هُدًى صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَهْدِىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنِيْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا دَاعٍ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْعُوٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُجِيْبٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُجَابٌ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَفِىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَفُوٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَلِىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَقٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَوِىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَمِيْنٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَاْمُوْنٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَرِيْمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُكَرَّمٌ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَكِيْنٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَتِيْنٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبِيْنٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَصُوْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُوْقُوَّةٍصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُوْحُرْمَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُوْمَكَانَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَاذُوْعِزٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُوْفَضْلٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطَاعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَامُطِيْعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَدَمُ صِدْقٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَحْمَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا بُشْرى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا غَوْثٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا غَيْثٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَاغِيَاثٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نِعْمَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا هَدِيَّةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا عُرْوَةٌ وُّثْقى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صِرَاطُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذِكْرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيْفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حِزْبُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا النَّجْمُ الثَّاقِبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْطَفًى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا مُجْتَبًى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنْتَقًى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اُمِّىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا مُخْتَارٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَجِيْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا جَبَّارٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَبُو الطَّاهِرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَبُو الطَّيِّبِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُشَفَّعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَاشَفِيْعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا صَالِحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا مُهَيْمِنٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَادِقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصَدِّقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا صِدْقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اِمَامُالْمُتَّقِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَلِيْلُ الرَّحْمنِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَرٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبَرٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَجِيْهٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَصِيْحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَكِيْلٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَفِيْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَفِيْقٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقِيْمُ السُّنَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رُوْحُالْقُدُسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رُوْحُ الْحَقِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رُوْحُ الْقِسْطِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَافٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُكْتَفٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَالِغٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَافٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَاصِلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَوْصُوْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَائِقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا هَادٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُهْدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَزِيْزٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَاضِلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَاتِحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِفْتَاحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلَمُ الْاِيْمَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلَمُ الْيَقِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَامُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقِيْلُ الْعَثَرَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَفُوْحٌ عَنِالزَّلاَّتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَخْصُوْصٌ بِالْعِزِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَامَخْصُوْصٌ بِالْمَجْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوْصٌ بِالشَّرَفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الفَضِيْلَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَاصَاحِبُ الْاِزَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْحُجَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ السُّلْطَانِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الرِّدَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا صَاحِبُ التَّاجِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِغْفَرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ اللِّوَاءِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَضِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرَاقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْخَاتَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْعَلاَمَةِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَسَيِّدُنَا فَصِيْحُ اللِّسَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطَهَّرُ الْجَنَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَءُوْفٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَحِيْمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اُذُنُ خَيْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَحِيْحُالْاِسْلاَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَيْنُ النَّعِيْمِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَيْنُ الْغُرِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَعْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَعْدُالْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَطِيْبُ الْاُمَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلَمُ الْهُدى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَاشِفُ الْكُرَبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَافِعُ الرُّتَبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عِزُّالْعَرَبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَرَجِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى الِهاَللّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفى وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضى طَهِّرْ قُلُوْبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُّبَاعِدُنَا عَنْ مُّشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَاَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ اِلى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وَصَلَّى اللهَ عَلى سَيِّدُنَا وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلى الِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.

[Mas Hamzah]

Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait