Tafsir Surat Al-Baqoroh Ayat 275 Seputar Riba

Tafsir Surat Al-Baqoroh Ayat 275 Seputar Riba

Pertanyaan: Tafsir Surat Al-Baqoroh Ayat 275 Seputar Riba

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Ada yang mau saya tanyakan buat ustadz/ustadzah. Dalam firman Allah disebutkan yang artinya insyaAllah seperti ini: “Orang-orang yang mengulangi (memakan riba) maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. (Qs. Al Baqarah: 275)
Pertanya’annya? mohon penjelasannya makna dari ayat tersebut, apakah yang dimaksud kekal di sini seperti halnya kekalnya orang yang mati dalam keada’an kafir? Terimakasih. (Khofie Al-prem)

Bacaan Lainnya

 

Jawaban atas pertanyaan Tafsir Surat Al-Baqoroh Ayat 275 Seputar Riba

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Yang dimaksud mengulangi dalam ayat tersebut adalah mengulangi melakukan praktek riba hingga dia mati, ini menurut Sufyan. Menurut selain Sufyan: orang yang mengulangi riba kemudian mengatakan “jual beli itu sama dengan riba” maka dia telah kafir.

Ibnu Atiyyah berkata: jika kami taqdirkan ayat pada orang kafir maka arti kekal di sini adalah kekal secara nyata, tapi jika melirik pada orang muslim yang maksiyat maka arti kekal disini adalah makna pinjaman pada makna berlebihan, sebagaimana perkataan orang arab “raja yang kekal” sebagai ibarot dari langgengnya sesuatu yang tidak abadi berdasarkan kekal yang haqiqi.

– Kitab Tafsir Al Qurtuby (3/329)

السادسة والعشرون : ومن عاد يعني إلى فعل الربا حتى يموت ، قاله سفيان . وقال غيره : من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر . قال ابن عطية : إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي ، وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة ، كما تقول العرب : ملك خالد ، عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي .

 Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat. (Mas Hamzah)

Sumber Baca Disini

Silahkan baca juga artikel terkait.

 

Pos terkait